Дейността признаване и анализ на поведението на

Дейността признаване и анализ на поведението на


ИТ проучвания има опит в разработването на решения за определяне на дейности и разбиране поведения, въз основа на взаимодействието на хора и превозни средства с околната среда. Основната концепция е да признае модели на поведение, на базата на статични и динамични доказателствена термините, съдържащи се в рамките на видео като местоположение, обекти и дейности се изпълняват. Нашите решения са базирани на мощен, математически представяния и демонстрира в разнообразни и предизвикателство реална сценарии като улично наблюдение и футбол видеоклипове.

Тези възможности, освен аванси текущото състояние-на-най-съвременните видео признаване, са необходими, за да се преодолее ключово предизвикателство в видео разбиране: признаването на всяко събитие и обект в неограничен брой стилове, качества и сцени.

 


Нашите партньори

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Свържете се с нас!

Бюлетин

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us