Concepte d'extracció

Tecnologia més potent i flexible per a la detecció d'idees clau i les tendències, segons les necessitats de l'usuari


El nostre servei d'extracció concepte ha estat desenvolupat utilitzant la nostra tecnologia NaturalExtractor. Aquest servei detecta i extractes de conceptes ("govern", "escalfament global", "resultats de les últimes eleccions generals"...) de qualsevol tipus de text, qualsevol qualitat ne (notícies, legislació...) o col·loquial els (fòrums, blogs, xats, xarxes socials...).


"Conceptes" són mínims fragments de text que transmetre idees ("qualitat de servei") o objectes ("taula de caoba"). Una extracció concepte eficaç requereix eines capaces de realitzar l' anàlisi lingüística, com els inclosos en NaturalExtractor, per tal d'extreure els diferents tipus de conceptes:

  • Conceptes simples ("compte de xecs", "germà bessó")
  • Compost o conceptes niats ("del meu germà compte de xecs")
  • Combinacions de l'anterior ("compte", "compte de xecs", "compte de xecs del Banc", "Banc", "banc del meu germà"...)


El servei pot extreure cada tipus de conceptes segons les necessitats dels usuaris.


Aquesta anàlisi lingüística és possible tenint en compte preposicions ("cistella amb menjar"), determiners ("casa de lameva germana"), els verbs («el mestre ensenya gramàtica anglesa") i altres categories gramaticals com separadors de concepte.


NaturalExtractor s'aplica un procés de normalització a conceptes generant un formulari estàndard per coherentment manejar totes les instàncies del mateix concepte ("el compte de xecs", "aquests comptes de xecs", "un dels meus comptes de xecs"...). Una correcta normalització dels conceptes és essencial per a serveis com la categorització o per detecció de tendència.


Aquest procés de reconeixement de concepte es poden combinar fàcilment amb el servei de reconeixement d'entitat, permetent així d'anàlisi amb dos serveis ("el discurs del president dels Estats Units" és un concepte compost que es pot dividir en un concepte "discurs del president" i una entitat "Estats Units").

Els nostres socis

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Contacti amb nosaltres!

Butlletí

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us