Pobl

Mae ymchwilio TG gan dîm technegol cryf i ddarparu ansawdd gwasanaethau TG o'r DU. Y tîm hwn yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sydd wedi cael profiad sylweddol o ddylunio, datblygu a rheoli prosiectau, yn DU a chyrchfannau tramor. Rydym yn cyfuno'r pobl, y prosesau a'r dechnoleg orau i gyflawni boddhad cwsmeriaid yn gyson.

image-13

Ymchwilio TG orau diffinnir fel ifanc, uchelgeisiol, cyfeillgar ac angerddol. Ni waeth beth yw ei grybwyll, n etifeddu ei nodweddion o'i bobl sy'n ymgyrch gref i ragori, i gyflawni gwaith o ansawdd uchel ar amser, gan ddod â gwerth i gleientiaid a chael hwyl ar hyd y ffordd. Wedi'r cwbl, y ffaith yw llwyddiant yr ymchwilwyr TG yn seiliedig ar eu sgiliau a'r ymrwymiad.

Rydym bob amser yn cofio hynny, mae ein pobl sy'n cyflenwi anghenion pa cleient. Mae ein disgwyliadau o'n pobl:

Atebolrwydd

Parhau'n atebol am unigolyn yn ogystal â gwaith tîm

Arweinyddiaeth

Arweinyddiaeth y hanfod allweddol ar gyfer unigolyn a'r llwyddiant cwmni

Gonestrwydd ac Ymddiriedolaeth

Arsylwi gonestrwydd ac ymddiriedaeth wrth bob ymdrin o fewn cwmni

Bod yn agored

Disgybledig fod yn agored i arloesi drwy holi, anghytuno ac awgrymu o fewn amgylchedd

Gwaith tîm

Parchu barn, cydweithio a rhannu syniadau a gwybodaeth, a darparu cefnogaeth cydfuddiannol i gyflawni nodau

Cyfathrebu

Rhannu syniadau, gwrando ar gleientiaid a chydweithwyr a derbyn beirniadaeth adeiladol

Rhagoriaeth

Uwchraddio eich hun i gyflawni rhagoriaeth gyson

Ein partneriaid

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Cysylltwch â ni!

Cylchlythyr

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us