Koncepcja ekstrakcji

Najbardziej wydajne i elastyczne technologii wykrywania klucz pomysły i trendy, zgodnie z potrzebami użytkownika


Nasza koncepcja ekstrakcji usługi został opracowany przy użyciu naszej technologii NaturalExtractor. Ta usługa wykrywa i wyciągi z koncepcji ("rząd", "globalne ocieplenie", "wyniki z ostatnich wyborach"...) od rodzaju tekstu, albo wysoki-różnice jakościowe te (Aktualności, przepisy...) lub potoczny te (fora, Blogi, czaty,... mediów społecznych).


"Koncepcje" są minimalne fragmenty tekstu, których przekazanie idei ("jakość usług") lub obiektów ("stół mahoń"). Ekstrakcja skutecznych koncepcji wymaga narzędzia zdolne do wykonywania analizy językowej, jak te zawarte w NaturalExtractor, aby wyodrębnić różnego rodzaju pojęć:

  • Prostych pojęć ("sprawdzanie konta", "brata bliźniaka")
  • Związek lub zagnieżdżone pojęć ("mój brat konto bankowe")
  • Kombinacje powyższych ("konto", "rachunek", "rachunek banku", "bank", "mój brat banku"...)


Usługę można wyodrębnić każdego rodzaju koncepcje według potrzeb użytkownika.


Tej analizy językowej jest możliwe, biorąc pod uwagę przyimki ("kosz z żywności"), (indeks) ("Dommojej siostry"), czasowniki ("nauczyciel uczył gramatyki angielskiej") i innych gramatycznych jako koncepcja separatory.


NaturalExtractor stosuje się w procesie normalizacji do koncepcji generując standardowego formularza w celu spójnego obsłużyć wszystkich wystąpień tej samej koncepcji ("rachunek", "te sprawdzanie kont", "jeden z konta bankowego"...). Poprawne normalizacja pojęć jest istotne dla usług, takich jak Klasyfikacja lub wykrywania trendu.


Ten proces uznawania koncepcja może być połączony z usługą uznania podmiotu, pozwalając tym samym na analizy oferuje zarówno usługi ("przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych" jest pojęciem złożonych, które można podzielić na jednej koncepcji "przemówienie prezydenta" i jeden podmiot "Stany Zjednoczone").

Nasi partnerzy

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Się z nami!

Biuletyn

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us