Customer Lifetime Value

Customer Lifetime Value

Kvantifiera potentialen hos dina kunder och potentiella kunder.

Hitta kunder som kommer att ge ditt företag med framtida intäkter

Vet i förväg vilka kunder kommer att förbli ett intäktsflöde för dig och hjälpa ditt företag att växa. Kvantifiera de kunder som kommer att generera mer försäljning och kontroll marknadsföring spendera beroende på ekonomiska livstid värdet av kund eller prospect.

Kvantifiera framtida värde

Förutse det framtida värdet av en kund – redan innan hon blir en. Fokus på värdefulla kunder och optimera dina intäkter.

Öka marginalerna

Justera enskilda marknadsföring spendera baserat på det ekonomiska värde som varje kund kommer till ditt företag.

Segment av värde

Anpassa din kundhanteringssystem för erfarenhet med olika segment, beroende på kundens livstid värde.

Våra partners

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Kontakta oss!

Nyhetsbrev

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us