Dự báo nhu cầu & dự đoán

Dự báo nhu cầu & kế hoạch

 

Demand Forecasting & Planning

Bất kể các mô hình sản xuất của bạn, bạn cần phải biết--một cách chính xác và nhanh chóng - là những gì khách hàng của bạn muốn.  Thời quá thấp và bạn sẽ có tình trạng thiếu và bán hàng bị mất. Nhưng dự đoán một nhu cầu cao không cụ thể hoá và bạn đang mắc kẹt với hàng tồn kho dư thừa, dòng nhàn rỗi, và làm hư hại write-offs.  Dự báo chính xác được xác định bởi các đầu vào từ bên liên quan nội bộ và bên ngoài, cùng với dữ liệu xu hướng nhu cầu lịch sử.

Là những một số trong những vấn đề bạn đang giải quyết vào ngày hôm nay?

Thiếu dữ liệu khả năng hiển thị và bán thông qua kênh buộc tôi đoán những gì thị trường muốn

Quá nhiều thời ý kiến và sự kiện không đủ làm cho nó khó khăn để theo dõi tất cả các giả định mà chúng tôi làm cho

Thị trường chương trình khuyến mãi, bán hàng spiffs và sản xuất nghiêm gây nhầm lẫn hình ảnh nhu cầu

 

 

NÓ nghiên cứu cung cấp giải pháp giúp bạn hiểu rõ khách hàng mua hành vi hơn và tối ưu hóa cấp độ toàn cầu hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chúng tôi áp dụng thông tin dữ liệu, phân khúc và lòng trung thành cái nhìn sâu sắc khách hàng và lớp phủ nó với dự đoán nhu cầu và nhu cầu của hàng tồn kho. Chúng tôi dự báo nhu cầu giải pháp tích hợp với thương mại, Chuỗi cung ứng, hàng tồn kho và bổ sung để cung cấp cho bạn các thông tin thời gian thực chính xác nhất trong thời gian để thực hiện quyết định chiến lược và sinh lợi nhất.

Bạn có thể đạt được những lợi ích sau đây trong vòng 30 ngày:

 • Cải thiện đáng kể độ tin cậy trong dự báo sản phẩm và nhu cầu kế hoạch
 • Cho phép đầy đủ sự hợp tác giữa tất cả các phòng ban liên quan đến nhu cầu kế hoạch
 • Duy trì mức độ hàng tồn kho thích hợp của sản phẩm, khách hàng, và vị trí
 • Chính xác thời thu nhập và thực hiện chi phí/lợi ích phân tích
 • Tăng cường các chiến dịch tiếp thị mới/untested
 • Phân tích lợi nhuận Kênh, sản phẩm, và địa lý
 • Giảm thiểu thời gian lợi ích bằng cách sử dụng dịch vụ doanh nhân đóng gói sẵn mẫu

 

NÓ nghiên cứu nhu cầu dự báo giải pháp, cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh, chính xác nhu cầu dự đoán khách hàng cũng như quảng cáo và đường cơ sở nhu cầu. Các giải pháp nâng cao năng suất hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí vốn, làm giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận.

 • Cung cấp sự hiểu biết của khách hàng omni-kênh mua hành vi
 • Dự báo nhu cầu khách hàng, cộng với khuyến mại và đường cơ sở nhu cầu
 • Cho phép toàn cầu hàng tồn kho tối ưu hóa
 • Tích hợp với thương mại, Chuỗi cung ứng, hàng tồn kho và bổ sung hệ thống
 • Giảm thiểu chi phí vốn, làm giảm chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận

Lịch sử luôn luôn không lặp lại chính nó

Theo truyền thống, nhu cầu dự báo quá trình dựa chủ yếu vào phân tích lịch sử đơn đặt hàng, với giả định rằng lịch sử mẫu lặp lại trong tương lai. Cách tiếp cận này-trong khi dễ hiểu — có xu hướng để được thúc đẩy bởi sự cần thiết, như khách hàng và nhà cung cấp ít khi có quyền truy cập vào thông tin thị trường tốt hơn có thể thông báo cho dự báo của họ. Do đó, mỗi đối tác thương mại hoạt động trên tất cả các thông tin khác nhau có sẵn cho họ — gây ra cho họ để phát triển các quan điểm khác nhau của thời.

Net kết quả? Hàng tồn kho dư thừa và chứng khoán ra rủi ro cho nhà cung cấp và khách hàng; nhà cung cấp không chuẩn bị cho thực sự niềm hoặc nhược điểm trong nhu cầu; và nhà cung cấp tại các nguy cơ lớn cho việc tạo ra các khách hàng không hài lòng bởi không đáp ứng mong đợi cung cấp.

 

Demand Prediction

 

Thực hiện một cách tiếp cận dựa trên thực tế để cải thiện chất lượng dự báo

NÓ nghiên cứu nhu cầu dự báo giải pháp cho phép bạn để dự báo theo giá, vì vậy bạn có thể phân tích cách một tỷ lệ tăng hoặc giảm sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu trong tương lai của bạn. Các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu phân khúc và phân loại chức năng, cho phép bạn xác định cá nhân sản phẩm hoặc dịch vụ nhu cầu mô hình, cũng như cô lập các dữ liệu lịch sử từ những ảnh hưởng của quảng cáo, theo mùa hoặc các xu hướng để thiết lập giá cả tối ưu.

Những lợi ích là gì?

 • Cải thiện độ chính xác dự báo
 • Tối ưu hóa hàng tồn kho hoặc năng lực
 • Khả năng để hình dạng yêu cầu thông qua giá cả tối ưu hóa
 • Tăng lợi nhuận

 

 

Đối tác của chúng tôi

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Nhận được liên lạc với chúng tôi!

Bản tin

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us