Giá trị đời khách hàng

Giá trị đời khách hàng

Định lượng tiềm năng của khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn.

Tìm kiếm khách hàng sẽ cung cấp kinh doanh của bạn với doanh thu tương lai

Biết trước đó khách sẽ vẫn là một nguồn thu nhập cho bạn và giúp phát triển doanh nghiệp của bạn. Định lượng khách hàng mà sẽ tạo ra doanh số hơn và kiểm soát tiếp thị chi tiêu tùy thuộc vào giá trị tài chính cuộc đời của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của bạn.

Định lượng giá trị trong tương lai

Dự đoán giá trị trong tương lai của một khách hàng-thậm chí trước khi cô trở thành một. Tập trung vào quý khách và tối ưu hóa nguồn thu nhập của bạn.

Tăng lợi nhuận

Điều chỉnh tiếp thị cá nhân chi tiêu dựa trên giá trị tài chính mỗi khách hàng mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

Các phân đoạn bằng giá trị

Căn chỉnh hệ thống khách hàng kinh nghiệm quản lý của bạn với phân đoạn khác nhau, tùy thuộc vào giá trị khách hàng suốt đời.

Đối tác của chúng tôi

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Nhận được liên lạc với chúng tôi!

Bản tin

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us