Người

NÓ nghiên cứu có một đội ngũ kỹ thuật mạnh mẽ để cung cấp chất lượng dịch vụ từ Vương Quốc Anh. Nhóm này bao gồm các chuyên gia người đã có kinh nghiệm thiết kế, phát triển và quản lý dự án, cả hai trong Vương Quốc Anh và điểm đến nước ngoài. Chúng tôi kết hợp tốt nhất những người, quy trình và công nghệ để đạt được sự hài lòng của khách hàng một cách nhất quán.

image-13

NÓ nghiên cứu tốt nhất được định nghĩa là trẻ trung, đầy tham vọng, hòa nhã và đam mê. Không phân biệt để đề cập đến, nó kế thừa các phẩm chất từ của mình những người có một ổ đĩa mạnh mẽ để vượt trội, để cung cấp chất lượng cao làm việc về thời gian do đó mang lại giá trị cho khách hàng và có niềm vui trên đường đi. Sau khi tất cả, thực tế là các nghiên cứu nó thành công dựa trên kỹ năng và cam kết của họ.

Chúng tôi luôn luôn nhớ rằng, nó là của chúng tôi những người cung cấp những gì khách hàng cần. Chúng tôi mong đợi từ những người chúng tôi là:

Trách nhiệm

Còn lại trách nhiệm cá nhân cũng như làm việc theo nhóm

Lãnh đạo

Lãnh đạo là bản chất quan trọng cho cá nhân và công ty thành công

Trung thực và niềm tin

Quan sát sự trung thực và tin cậy trong mỗi giao dịch trong công ty

Cởi mở

Cởi mở để đổi mới bằng cách đặt câu hỏi, không đồng ý và cho thấy trong xử lý kỷ luật môi trường

Làm việc theo nhóm

Tôn trọng ý kiến, chia sẻ và Collaborate ý tưởng và thông tin, và cung cấp hỗ trợ lẫn nhau để đạt được các mục tiêu

Thông tin liên lạc

Chia sẻ ý tưởng, lắng nghe khách hàng và đồng nghiệp và chấp nhận những lời chỉ trích xây dựng

Xuất sắc

Liên tục nâng cấp mình để đạt được sự xuất sắc

Đối tác của chúng tôi

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Nhận được liên lạc với chúng tôi!

Bản tin

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us