Atebion deallusrwydd artiffisial, datblygu meddalwedd deallusrwydd artiffisial

Deallusrwydd artiffisial (AI) yw efelychu'r meddwl dynol a'r prosesau gwybyddol i ddatrys problemau cymhleth yn awtomatig. Mae ymholi Gwerthfawrogol yn defnyddio technegau ar gyfer ysgrifennu cod cyfrifiadur i gynrychioli ac gamdrafod gwybodaeth. Gwahanol dechnegau yn dynwared y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn meddwl a reswm (gweler seiliedig ar achos rhesymu a rhesymu sy'n seiliedig ar fodel am enghreifftiau). Ceisiadau AI y gellir naill ai meddalwedd annibynnol, megis meddalwedd cymorth penderfyniad, neu wedi'i wreiddio o fewn systemau meddalwedd neu galedwedd mwy

Artificial IntelligenceNi fydd ceisiadau mewn gwirionedd deallus yn gyflawnadwy gyda deallusrwydd artiffisial ac mae'r marc dylunydd meddalwedd AI llwyddiannus i gyflawni'r swyddogaethau hynny na ellir eu darparu heb ddefnyddio ffrwythloni artiffisial.

Rydym yn cyflogi arbenigwyr pwnc sydd wedi gwneud ffrwythloni artiffisial eu pwnc astudio academaidd. Gallu ysbeilio y sglein marchnata i ddarparu dehongliadau go iawn o allu technoleg gwerthwr yn golygu gall fod ein cleientiaid yn sicr y bydd yr ateb a defnyddiwn yn cyflawni manteision gweithredol ac ariannol a ragwelwyd ar y cyfnodau cynllunio.
Ein dull gweithredu yw y mae yn ateb AI ei ddatblygu i ddiwallu yr amcanion a nodwyd o'r busnes (nid y ffordd arall o amgylch), canlyniadau hwn ffordd a gellir mesur disgwyliadau effeithiol, rydym yn darparu systemau meddalwedd i helpu ein cwsmeriaid i ddatrys problemau sy'n herio dulliau gweithredu traddodiadol.

Ein datblygu meddalwedd, gweithredu a gwasanaethau trosglwyddo technoleg yn sicrhau'r defnydd llwyddiannus o atebion hirdymor, effeithiol.

Gall gwasanaethau ffrwythloni artiffisial ymchwilio TG yn helpu gyda'r dylunio, adolygu a gweithredu eich system AI adeg yr ystyriwyd

Gweithredu systemau arbenigol a AI gellir ymrwymiad eithaf sylweddol, ac mae fel arfer yn ganolog i arlwy gwerth y system ei hun. Trwy ddefnyddio aelodau ein tîm sy'n gweithio gyda set eang o algorithmau a dulliau gweithredu ar sail ddyddiol, gellir fawr lleihau'r amser a'r costau yn gysylltiedig â'ch prosiect. Hyd yn oed yn unig gallwn adolygu a darparu dadansoddiad ysgrifenedig o'ch statws prosiect, yn ogystal â'r opsiwn i dagio adeiladu ac integreiddio. Gellir systemau cyfrifiadur personol annibynnol-seiliedig neu'n llawn ar y we. Cynhaliodd, lleol neu wedi'i ymgorffori.

Artificial Intelligence Solutions
Deall y gorau addas ac y defnydd gorau o'r dechnoleg yn un o'r meysydd lle y gall ymchwilio TG ychwanegu gwerth sylweddol.

Gellir penderfynu'n gyflym pa fath o dechnoleg ffrwythloni artiffisial sydd fwyaf priodol ar gyfer eich cais. Ceir llawer o wahanol fathau o dechnolegau AI-Classifier systemau, algorithmau genetig, rhwydweithiau Bayesaidd, rhesymeg niwlog, prosesu iaith naturiol a dealltwriaeth, rhwydweithiau niwral, llwybr-canfyddiad, a hyd yn oed ystadegol a seiliedig ar analytics rheolau systemau. Ein dull gweithredu yw cynllunio'r system sy'n diwallu eich anghenion orau. Amseroedd yn aml, bydd hyn yn golygu gorau mwy nag un o'r dull brîd.

Camau'r broses nodweddiadol:
 1. Byddi inni lofnodi NDA i amddiffyn eich eiddo deallusol a'r prosiect.
 2. Adolygu eich gofynion cais/prosiect, amgylchedd lletyol targed, statws a llinell amser a ddymunir.
 3. Adolygu'r elfennau data'r system, ynghyd â phenderfynu ar amlder y eu presentment a'u bod ar gael i'r penderfyniad yn gwneud strwythur. Bydd hyn yn cynnwys naill ai adolygu'r data crai gwirioneddol, neu ddefnyddio'r cynhyrchu a'r drafodaeth ar ddata sampl a ystyrir yn addas ar gyfer mewn datblygu i ddilyn.
 4. Adolygu'r mathau o benderfyniadau y rhaid gwneud ynghyd â'r dull o ddarparu ac argaeledd y penderfyniadau hynny.
 5. Adolygu holl deuluoedd o algorithmau ffrwythloni artiffisial (fel y nodwyd uchod) i benderfynu ar yr ymagwedd fwyaf priodol sy'n (a allai gynnwys dulliau lluosog). Nodyn: Rhwydweithiau niwral efallai na fydd yr ymgeisydd gorau, ac efallai y bydd yn fwy addas felly un neu fwy o'n teuluoedd 50 + algorithmau eraill ar gyfer eich cais.
 6. Ddatblygu dyluniad gwellt-dyn o'r penderfyniad yn gwneud strwythur, gan gynnwys cynllun, dull a dylunio.
 7. Os bydd eich prosiect yn gofyn prosesu iaith naturiol, byddem yn dechrau adeiladu'r 'geiriadur' gystrawen o gymharu â'r parth defnydd.
 8. Modiwl sefyll ynddynt (lled-swyddogaethol prototeip) yn darparu ar gyfer gwirio cywirdeb integreiddio a'r broses tra bod datblygiad AI personol gwirioneddol ar y gweill.
 9. Datblygu elfen modiwlaidd ddefod AI
 10. Cyflawni ac integreiddio o AI module(s)
 11. Profion a manwl gyweirio o ddethol strwythur a'r penderfyniad
 12. Cymorth parhaus a gwaith cynnal a chadw

Enghraifft ardaloedd cais prosiect:

• Olrhain mewn ymddygiad, rhagfynegi a argymhelliad
• Gwneud penderfyniadau roboteg-mudiad,
• Dadansoddiad sefyllfaol a dadansoddiad bygythiad
• Prosesu iaith naturiol
• Diagnosteg feddygol, Symptom mordwyo a dibyniaeth
• Triniaeth cleifion meddygol a rheoli therapi
• Sgwrsio bots (afatarau cyfrifiadurol rhyngweithiol)
• Patrwm cydnabyddiaeth-delwedd, signal neu ddilyniant sy'n seiliedig ar
• Nesaf dilyniant rhagfynegiad-cyllid, geneteg, gemau, ymddygiad
• Hunaniaeth systemau
• Gemau-ymddygiadau cymeriad di-chwaraewr
• Uwch efelychiad penderfyniad ar gyfer adloniant, i berffeithio
Gwasanaeth cwsmeriaid • awtomataidd a rheoli
• Busnes a diwydiannol yn broses awtomatiaeth
• Arweiniad ariannol a chefnogaeth
• Systemau gwyliadwriaeth monitro rhagfynegiad a dadansoddiad
• I offer a chronfeydd data
Gwybyddol • cynorthwywyr reswm, i ddysgu, ac yn derbyn canllawiau i ddarparu cymorth effeithiol a personol i bodau dynol
• Iaith naturiol technoleg a cheisiadau
• Ddaear ymreolaethol cerbydau
• Adnabod llais & araith cyfrifiadur


Ein partneriaid

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Cysylltwch â ni!

Cylchlythyr

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us