Gwerthiannau ragolygon, rhagfynegi gwerthiant

Rhagolygon gwerthiant a chynllunio

 

Sales ForecastingGall rhagolygon gwerthiant fod yn broses boenus, drud a llafurus nad yw'n cynhyrchu canlyniadau cywir. Diffyg llawer o sefydliadau yn rhagweld ateb; eraill yn defnyddio ad hoc arferion gorau eu dyfalu Peidiwch â helpu cyfleoedd gwerthu agos neu arwain at berfformiad cwmni dibynadwy. Darogan Mae prosesau yn aml bibellu Stof o fewn sefydliad y gwerthiant, diffyg analytics, ac yn methu i integreiddio mewnbwn gan eraill swyddogaethau busnes fel marchnata, cyllid a gweithrediadau. Mae meddalwedd rhagolygon gwerthiant yn darparu'r ateb.

Rhagolygon gwerthiant Mae celf yn hytrach na gwyddoniaeth, sy'n galluogi i ragweld y camau sydd ar y gweill o werthu unrhyw gwmni neu sefydliad. Mae'n un o'r meysydd mwyaf anodd rheoli lle y mae llawer o brofiad a gwybodaeth ofynnol ar gyfer rhagfynegiad cywir. Gwneir hynny drwy dadansoddiad manwl o'r holl wybodaeth ar gael ynghylch agweddau gwahanol o'r gwerthiannau. Mae'n ateb rhagolygon gwerthiant wedi'i chynllunio personol yn hanfodol ar gyfer cwmni yn gweithredu'n llwyddiannus.

 

Gwerthiant darogan yn rhan annatod o reoli busnes ac yn elfen bwysig o'r cylch cynllunio cyffredinol Mae'n rhagweld y dyfodol gan ddefnyddio tueddiadau perfformiad a diwydiant hanesyddol flendio gyda dadansoddiad o amodau'r farchnad disgwyliedig.

Ymchwilio TG mae ganddi brofiad helaeth mewn rhagolygon gwerthiant (a galw cynllunio), a bydd yn gweithio gyda'ch tîm busnes i ddiffinio uwch rhagweld cais, gan ddarparu rheolaeth r mewnwelediad sy'n angenrheidiol i wneud penderfyniadau gweithredol hollbwysig.

I lwyddo mewn marchnad gyfnewidiol, ansicr heddiw, mae'n hanfodol cael dau o'r prif nodweddion fel rhan o unrhyw sefydliad Aftermarket – gallu i ragfynegi ac ystwythder i ymateb. Yn wahanol i'r cyflenwi i wneuthurwyr cyfarpar gwreiddiol, mae'r galw yn anghyson iawn a'r gadwyn gyflenwi sy'n rhy hir. Wedi Mae rhai o'r heriau mawr yn sbâr Aftermarket – rhagfynegi'r galw, sicrhau mewn-pryd gweithgynhyrchu a harmonizing y gadwyn gyflenwi gyfan i adweithio i'r galw hwn.

Mae'r ffocws o'r model cynllunio presennol mewn sefydliadau yn gyfan gwbl seiliedig ar fewnfudo. Mae anwybyddu farchnad a ffactorau allanol arwain at anghywirdebau enfawr a'r galwadau annisgwyl. Mae modelau hyn hefyd yn gallu defnyddio data fel gwerthiannau eilaidd, data sy'n cystadlu, data tymhorol, heibio i'r cynlluniau, ac ati ar gyfer y rhagolygon yn effeithiol. Cynllunnir hyd yn oed y cynlluniau cymhelliant a hyrwyddiadau heb gweithdrefnau systematig.

Ymchwilio TG wedi datblygu i ateb "FORCAS" i ragfynegi gwerthiannau'n gywir a gyrru deallus Mae cynlluniau marchnata ystyried ffactorau amrywiol sy'n defnyddio dadansoddi rhagfynegol. FORCAS yw'r genhedlaeth nesaf a rhagolygon offeryn a yrrir gan gad technolegau deallusrwydd artiffisial fydd rhagweld yn gywir y gwerthiant gan ddefnyddio algorithmau cymhleth yn ystyried amrywiaeth o ffactorau – glaw, gwerthiant eilaidd, darllediadau stoc, gwybodaeth sy'n cystadlu, gwerthwr boddhad yn ogystal â hanes gwerthiant y gorffennol.

 

Nodweddion

 • Rhagfynegiadau gwerthiant
 • Efelychiadau cyflym a dadansoddiad senario
 • Llif gwaith yn seiliedig ar gais
 • Hyblygrwydd a dichonoldeb
 • Crynodebau marchnad fyw a hysbysiadau gwib
 • System awtomatig yn seiliedig rhagfynegiad
 • Efelychiad o baramedrau sy'n seiliedig ar wybodaeth maes
 • Perfformiad fel pennaeth Swyddfa gwerthiant a rheolwr cynnyrch
 • Versioning a chyhoeddi rhagfynegiadau

 

Swyddogaethau gweithredol sy'n effeithio ar werthiant dibynadwy a rhagolygon

 • Capasiti a/neu gynllunio adnoddau
 • Rheoli Stocrestr a deunydd crai
 • Arbedion effeithlonrwydd cost
 • Prisiau cystadleuol
 • Treiddiad marchnad
 • Llif arian
 • Cadw cwsmeriaid
 • Cynllun gweithredol
 • Cynllun galw

 

Sales Prediction Arlwy gwerth

Gwerthiant rhagfynegi gan ddefnyddio algorithmau gwyddonol a gynlluniwyd ar gyfer pob cwsmer ar wahân yn seiliedig ar nodweddion a ffactorau ei hun.

Efelychu'r ffactorau allweddol sy'n defnyddio gwybodaeth am y farchnad, deall senarios busnes posibl ac ymateb yn gyflym i'r cynllun yn anghyraeddadwy

Cyrchu realistig a rheoli yn arwain at well rhestr rheoli galw'n well

Gallu i ddewis iawn gynlluniau sy'n seiliedig ar brofiad y gorffennol

 

 

 

Mae ymchwilio TG gan ddealltwriaeth drylwyr o'r broses gynllunio a phrofiad helaeth o weithio gyda ceisiadau rheoli berfformiad menter.  Dwyn ein hymgynghorwyr cynllunio profiad i bob prosiect busnes byd go iawn. Bydd yn creu ein gwybodaeth a'r profiad sy'n cyfuno â'ch tîm busnes cadarn rhagolwg a'r broses y bydd yn gwella sylweddol wneud penderfyniadau cynllunio. Trosoli FORCAS i alinio eich gweithgareddau busnes gweithredol gyda eich cynllun corfforaethol strategol i gynnal mantais gystadleuol.

Disgwylir i brosesau cwmni a diwydiant personol ar holl gweithredu cynllunio. Ofalus dylunio cais busnes, ddwyn gwirioneddol, y gyllideb a ragwelir gyda'i gilydd mewn model cyffredin, yw lle y bo'n ymchwilio ymgynghorwyr yn gosod eu hunain ar wahân.

Ein partneriaid

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Cysylltwch â ni!

Cylchlythyr

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us