มติอย่างสุ่ม (RANSAC)

มติอย่างสุ่ม (RANSAC)

Robust linear regression estimation with RANSAC.

แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ RANSAC ให้พอดีกับการถดถอยเชิงเส้น การหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบของ outliers ข้อมูลถดถอยอย่างทนทาน

 

พันธมิตรของเรา

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

ติดต่อเรา

จดหมายข่าว

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us