การวิเคราะห์

วิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของเคอร์เนล (KPCA)

โปรแกรมประยุกต์ตัวอย่างที่เห็นวิธีการใช้ Kernel หลักส่วนประกอบการวิเคราะห์ (KPCA) เพื่อดำเนินการแปลงที่ไม่ใช่เชิงเส้นและ dimensionality ลด

 

Discriminant เชิงวิเคราะห์ (LDA)

โปรแกรมประยุกต์ตัวอย่างที่เห็นวิธีการใช้ Discriminant เชิงวิเคราะห์ (เรียกอีกอย่างว่า LDA หรือ ''ของ Fisher (หลาย) เส้น Discriminant วิเคราะห์ '') การแปลงเชิงเส้นและการจัดประเภท

 

วิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (PCA)

โปรแกรมประยุกต์ตัวอย่างที่เห็นวิธีการใช้การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (PCA) การแปลงเชิงเส้นและ dimensionality ลด

 

พันธมิตรของเรา

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

ติดต่อเรา

จดหมายข่าว

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us