Bán hàng dự báo, bán hàng dự đoán

Dự báo bán hàng & kế hoạch

 

Sales ForecastingDự báo bán hàng có thể là một quá trình đau đớn, đắt tiền và tốn thời gian mà không tạo ra kết quả chính xác. Nhiều tổ chức thiếu một giải pháp dự báo; những người khác sử dụng quảng cáo hoc, thực tiễn tốt nhất-đoán mà không giúp đỡ đóng bán hàng cơ hội hoặc dẫn đến hiệu suất công ty đáng tin cậy. Dự báo quá trình thường bếp đường ống trong tổ chức bán hàng, thiếu phân tích, và không tích hợp đầu vào từ các chức năng kinh doanh khác như tiếp thị, tài chính và hoạt động. Phần mềm dự báo bán hàng cung cấp câu trả lời.

Dự báo bán hàng là một nghệ thuật chứ không phải là một khoa học, cho phép để dự đoán các giai đoạn sắp tới của bán của bất kỳ công ty hoặc tổ chức. Nó là một trong những khu vực khó khăn nhất của quản lý nơi rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức là bắt buộc đối với dự báo chính xác. Nó được thực hiện thông qua các phân tích chi tiết của tất cả các thông tin có liên quan đến các khía cạnh khác nhau của bán hàng. Một tùy chỉnh thiết kế bán hàng dự báo giải pháp là điều cần thiết cho hoạt động thành công của một công ty.

 

Bán hàng dự báo là một phần của quản lý kinh doanh và một thành phần quan trọng của chu kỳ lập kế hoạch tổng thể, nó dự đoán tương lai bằng cách sử dụng lịch sử hiệu suất và ngành công nghiệp xu hướng pha trộn với một phân tích của điều kiện thị trường dự kiến.

NÓ nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong dự báo bán hàng (và nhu cầu quy hoạch), và sẽ làm việc với nhóm kinh doanh của bạn để xác định một cấp trên dự báo ứng dụng, cung cấp quản lý sự thấu hiểu cần thiết để đưa ra các quyết định quan trọng của hoạt động.

Để thành công trong thị trường không chắc chắn, dễ bay hơi của ngày nay, nó là quan trọng để có hai đặc điểm chính là một phần của bất kỳ tổ chức Aftermarket-khả năng dự đoán và nhanh nhẹn để phản ứng. Không giống như cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị gốc, nhu cầu là rất thất thường và chuỗi cung ứng quá dài. Một số các thách thức trong Aftermarket phụ tùng là dự đoán nhu cầu, đảm bảo trong thời gian sản xuất và hài hoà chuỗi cung cấp toàn bộ để phản ứng với nhu cầu này.

Trọng tâm của mô hình kế hoạch hiện tại trong các tổ chức là độc quyền inward thúc đẩy. Thị trường và các yếu tố bên ngoài được bỏ qua dẫn đến rất lớn không chính xác và nhu cầu bất ngờ. Các mô hình này đều không thể có hiệu quả sử dụng dữ liệu như trung học bán hàng, đối thủ cạnh tranh dữ liệu, dữ liệu theo mùa, qua chương trình, vv cho dự báo. Ngay cả các chương trình ưu đãi và chương trình khuyến mãi có kế hoạch mà không có hệ thống thủ tục.

NÓ nghiên cứu đã phát triển một giải pháp "FORCAS" để dự đoán doanh số bán hàng chính xác và lái xe thông minh tiếp thị chương trình xem xét các yếu tố đa dạng bằng cách sử dụng phân tích tiên đoán. FORCAS là thế hệ tiếp theo dự báo công cụ được tài trợ bởi cắt cạnh công nghệ của trí tuệ nhân tạo sẽ chính xác dự đoán doanh số bán hàng bằng cách sử dụng thuật toán phức tạp mà đưa vào tài khoản đa dạng của các yếu tố-lượng mưa, Trung học bán hàng, bảo hiểm chứng khoán, thông tin đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoàn thành cũng như trong quá khứ lịch sử bán hàng.

 

Tính năng

 • Dự báo bán hàng
 • Nhanh chóng mô phỏng và phân tích kịch bản
 • Quy trình làm việc dựa trên ứng dụng
 • Tính linh hoạt và tính khả thi
 • Nguồn cấp dữ liệu trực tiếp thị trường và ngay lập tức thông báo
 • Hệ thống tự động dựa trên dự đoán
 • Các mô phỏng của tham số dựa trên lĩnh vực kiến thức
 • Vai đầu văn phòng bán hàng và quản lý sản phẩm
 • Versioning và xuất bản của dự đoán

 

Chức năng hoạt động bị ảnh hưởng bởi một bán hàng đáng tin cậy thời

 • Công suất và/hoặc lập kế hoạch tài nguyên
 • Quản lý hàng tồn kho và nguyên liệu
 • Chi phí hiệu quả
 • Giá cả cạnh tranh
 • Thâm nhập thị trường
 • Dòng tiền mặt
 • Khách hàng retention
 • Kế hoạch hoạt động
 • Nhu cầu kế hoạch

 

Sales Prediction Đề xuất giá trị

Bán hàng dự đoán bằng cách sử dụng khoa học thuật toán được thiết kế cho mỗi khách hàng một cách riêng biệt dựa trên các đặc điểm riêng của mình và các yếu tố.

Mô phỏng các yếu tố quan trọng bằng cách sử dụng tình báo thị trường, hiểu có thể kinh doanh kịch bản và phản ứng một cách nhanh chóng để không thể thực hiện kế hoạch

Tìm nguồn cung ứng thực tế và nhu cầu cải thiện quản lý dẫn đến tốt hơn kiểm kê quản lý

Khả năng để chọn đúng đề án dựa trên kinh nghiệm quá khứ

 

 

 

Nghiên cứu nó có một sự hiểu biết toàn diện của các quá trình lập kế hoạch và kinh nghiệm rộng lớn làm việc với các ứng dụng doanh nghiệp quản lý.  Chuyên gia tư vấn của chúng tôi mang lại cho kế hoạch kinh nghiệm cho mỗi dự án kinh doanh thế giới thực. Chúng tôi kiến thức và kinh nghiệm kết hợp với nhóm kinh doanh của bạn sẽ tạo ra một mạnh mẽ thời và lập kế hoạch quá trình mà sẽ cải thiện đáng kể ra quyết định. Tận dụng FORCAS để sắp xếp các hoạt động hoạt động kinh doanh của bạn với kế hoạch chiến lược công ty của bạn để duy trì một cạnh.

Tuỳ chỉnh quy trình công ty và ngành công nghiệp dự kiến sẽ ngày tất cả việc triển khai kế hoạch. Cẩn thận thiết kế một ứng dụng kinh doanh, mang lại cho thực tế, ngân sách và dự báo với nhau trong một mô hình phổ biến, là nơi nó nghiên cứu tư vấn đặt mình ngoài.

Đối tác của chúng tôi

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Nhận được liên lạc với chúng tôi!

Bản tin

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us