Прогнозиране на продажбите, продажбите прогнози

Търговско прогнозиране и планиране

 

Sales ForecastingПрогнозиране на продажбите може да бъде болезнено, скъпо, отнема много време процес, който не успее да дадат точни резултати. Много организации нямат прогнозиране решение; други използват специални, най-добре предполагам практики, които не помагат затваряте възможности за продажби или доведе до надеждна компания изпълнение. Прогнозиране процеси са често печка Свирихме в рамките на организация на продажбите, липсва анализ и не успеят да интегрират информация от други бизнес функции като маркетинг, финанси и операции. Продажби софтуер за прогнозиране дава отговор.

Продава прогнозиране е изкуство, отколкото наука, която дава възможност за прогнозиране на предстоящите етапи на продажба на всяка фирма или организация. Това е една от най-трудните области на управление на когато се много опит и знания за точна прогноза. Тя се осъществява чрез подробен анализ на цялата налична информация относно различните аспекти на продажбите. Потребителски проектирани продажби прогнозиране решение е от съществено значение за успешното функциониране на една компания.

 

Продажби прогнозиране е неразделна част от бизнес управление и важен елемент от цялостния цикъл на планиране, то е предсказване на бъдещето с помощта на исторически производителност и промишлеността тенденции смесени с анализ на очакваните пазарни условия.

ИТ проучвания има богат опит в търговско прогнозиране (и планирате търсенето) и ще работи с вашия бизнес отбор да дефинирате незабравимо прогнозиране приложение, осигуряване на управление на прозрение, необходими, за да направи важни оперативни решения.

За да успее в днешната несигурна, летливи пазар, е важно да има две основни характеристики като част от всяка организация, резервни части-способността да се предскаже и гъвкавост да реагира. За разлика от доставка на производители на оригинално оборудване, търсенето е много изменчив и твърде дълго веригата на доставки. Някои от най-големите предизвикателства в резервни части резервни части са – прогнозиране на търсенето, осигуряване във времето за производство и хармонизиране на цялата верига на доставките да реагира на това търсене.

Фокусът на текущото планиране модел в организациите е изключително активно задвижване. Пазар и външни фактори се игнорират, което води до огромни неточности и неочаквани изисквания. Тези модели също са в състояние ефективно да използват данни като вторични продажби, данни конкурент, сезонни данни, минали схеми и т.н. за прогнозиране. Дори и схеми за стимулиране и промоции са планирани без систематични процедури.

ИТ изследвания е разработил решение "FORCAS", за да предскаже точно продажбите и шофиране интелигентни схеми за търговия, като се има предвид различни фактори, с помощта на предсказуем анализ. FORCAS е следващото поколение прогнозиране инструмент, задвижвани от режещи ръба изкуствен интелект технологии, които ще предскаже точно продажби с помощта на сложни алгоритми, които вземат предвид разнообразието от фактори – валежи, вторични продажби, запаси покритие, конкурент информация, доставчика изпълнение, както и минали история на продажбите.

 

Функции

 • Продажбите прогнози
 • Бързото симулации и анализ сценарий
 • Базирани на работния поток заявление
 • Гъвкавост и приложимост
 • Живо пазарни канали и незабавни съобщения
 • Автоматична система на база прогноза
 • Симулация на параметрите, въз основа на полето знания
 • Изпълнение като продажби офис главата и продуктов мениджър
 • Версии и публикуване на прогнози

 

Оперативни функции, засегнати от надеждна продажба прогноза

 • Капацитет и/или планиране на ресурсите
 • Управление на складови запаси и суровини
 • Ефективност на разходите
 • Конкурентни цени
 • Навлизане на пазара
 • Паричен поток
 • Задържане на клиенти
 • Оперативен план
 • План за търсене

 

Sales Prediction Стойност предложение

Продажбите прогнози с помощта на научни алгоритми, предназначени за всеки клиент, отделно на базата на свои собствени характеристики и фактори.

Симулиране на ключови фактори, с помощта на информацията за пазара, да разбират възможно бизнес сценарии и да реагират бързо на непостижимо план

Реалистични извор и подобрено търсене управление води до по-добро управление на запасите

Възможност да изберете правилния програми на базата на минал опит

 

 

 

ИТ проучвания има задълбочено разбиране на процеса на планиране и огромен опит в работата с приложения, управление на производителността на предприятието.  Нашите консултанти донесе реалния свят бизнес планиране опит към всеки проект. Нашите знания и опит, съчетани с вашия бизнес отбор ще създаде стабилна прогноза и планиране на процеса, който значително ще подобри вземането на решения. Лост FORCAS да се уеднаквят си оперативни бизнес дейности с корпоративни стратегически план за да се поддържа конкурентно предимство.

Персонализирани процесите на компанията и индустрията се очаква на всички планиране реализации. Внимателно проектиране дадено бизнес приложение, което действително, бюджета и прогнозата заедно в един общ модел, е когато тя проучва консултанти се отличават.

Нашите партньори

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Свържете се с нас!

Бюлетин

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us