Visi dan nilai

Wawasan

Untuk mendapatkan kekaguman Global sebagai sebuah syarikat penyelidikan IT oleh menyampaikan Perkhidmatan perisian AI terkemuka.

Memberikan nilai berkekalan kepada pelanggan, pekerja, pelabur dan rakan-rakan melalui amalan-amalan yang benar-benar adil, telus dan beretika.

Misi

Untuk mencapai matlamat dengan cemerlang AI perisian menyediakan perkhidmatan di pasaran global oleh inovasi yang berterusan dalam teknologi, menerangi persekitaran dengan berkongsi pengetahuan kami dan menerima pakai pendekatan kamiran terhadap kerja-kerja yang seterusnya mewujudkan sebuah mesra dan menyediakan persekitaran yang akan membolehkan kita untuk meningkatkan pendapatan kami seterusnya meningkatkan aset untuk semua pihak berkepentingan.
Menjadikan LLM bertaraf dunia Syarikat yang membolehkan para pemegang kepentingannya membuka kunci nilai dan merealisasikan potensi penuh mereka dengan memanfaatkan teknologi.
Bekerjasama dengan pelbagai bantuan pelanggan untuk membawa idea-idea baru ke dalam firma yang memastikan belia inovasi, memperbaiki standard kualiti kami disertai dengan pertumbuhan produktiviti perniagaan.
Menjadi rakan kongsi perniagaan yang amanah dan adil.
Mengekalkan dan mempertingkatkan kualiti kerja dan memotivasi orang sentiasa memberikan kerja kepada kepuasan pelanggan.

Nilai


Kami komited untuk memberikan amalan-amalan industri terbaik bersama-sama dengan penyelesaian teknologi praktikal dan boleh dipercayai yang baru muncul. Pasukan kami adalah khusus dalam setiap aspek pembangunan perisian.

Kami hargai dan memupuk nilai-nilai dan interaksi dengan semua kakitangan kami dan pelanggan-pelanggan kami. Kami mempunyai tinggi berhubung nilai individu yang mencipta suasana yang telus yang memastikan tunggakan kerja berpasukan dan hubungan baik, dibina di dalam Syarikat. Kami berjanji untuk menegakkan nilai-nilai kami.

Nilai-nilai kita mencerminkan di:

Membangunkan hubungan baik yang berkekalan dengan pelanggan kami
Kerahsiaan terhadap kerja
Pembelajaran dan suasana yang semakin meningkat
Integriti yang dinyatakan
Objektif-objektif perniagaan bebas dan dipercayai


Rakan kongsi kami

itresearches Discover our Technology Demonstrations : http://t.co/Bm1s6kIFub http://t.co/9JcATBDbUc

Hubungi kami!

Newsletter

Address

Address:
34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY, City of London
Toll(UK):
+448000786364
Fax(UK) :
+448458520997

About Us

IT Researches ltd is an information technology company & International computer research centre offering a wide variety of 'AI Powered™' IT services for companies and researchers worldwide .

Connet With Us